دیدار دوستانه مدیرکارخانه شرکت نستله ایران و همراهانشان از کارخانه سحر

دیدار دوستانه مدیرکارخانه شرکت نستله ایران و همراهانشان از کارخانه سحر

روز چهارشنبه مورخ 4 دی ماه سال جاری، شرکت فرآورده های لبنی و پروتئینی سحر میزبان مدیر کارخانه شرکت نستله ایران و همراهانشان در کارخانه سحر واقع در شهر قزوین بودند.

این دیدار صمیمانه که با هدف تازه نمودن دیدارها و بررسی آخرین وضعیت همکاری دو مجموعه سحر و نستله برنامه ریزی شده بود، در ادامه با بازدید از خطوط تولید و دیگر قسمت های کارخانه خاتمه یافت.

نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید