مدیرعامل شرکت لبنیات سحر تغییر کرد

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/06 جناب آقای اسدالله داوری به عنوان مدیر عامل جدید شرکت فرآورده های لبنی و پروتئینی سحر انتخاب شد.

نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید